Tuesday, July 28, 2009

PROSA PUITIKA-11Sama halnya dengan pisau; otakku dan hatiku akan tumpul bila tidak aku asah senantiasa. Aku tak bakal memilah persoalan hidup dengan ketajaman pikiran dan batin.

No comments: