Thursday, March 26, 2009

PROSA PUITIKA 7-Bunda Ramelau, selamatkanlah kami! Perhatikanlah kami. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam lumpur!

No comments: